Þjónusta
Hvers virði er fasteignin þín?
Ertu í söluhugleiðingum?
Viltu vita stöðuna í samanburði við markaðinn í dag?
Fáðu vandað & frítt verðmat án allra skuldbindinga.
Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
hannes@fastlind.is
699 5008